Adamstown Rosebud v Maryland FletcherWallsend FC v Cessnock CityNew Lambton v Dudley RedheadLake Macquarie City v Weston BearsEdgeworth Eagles v New LambtonDudley Redhead v Weston Bears